O Nas

Jesteśmy głosem
lokalnych społeczności

Od momentu założenia Fundacji CANPACK w 2015 roku, przyświeca nam nadrzędny cel – uważność na potrzeby lokalnych społeczności, w których Grupa CANPACK prowadzi swoją działalność.  Angażujemy się w to, co ważne i bliskie dla naszych pracowników i ich rodzin, dodając sił i skrzydeł lokalnym wspólnotom poprzez programy grantowe i wolontariackie czy wsparcie lokalnych projektów.

Wierzymy, że każda inicjatywa, każdy projekt, a przede wszystkim każda osoba, może przyczynić się do budowania lepszego świata. Dlatego inspirujemy i wspieramy działania, które skupiają się na promowaniu rozwoju, edukacji, sportu, zdrowia, kultury, ochrony przyrody oraz wspieraniu słabszych i potrzebujących w naszym bezpośrednim otoczeniu.

Siłą fundacji jest zespół pracowników firmy CANPACK, którzy są nie tylko specjalistami w swojej dziedzinie, ale również ludźmi pełnymi pasji i zaangażowania w działania społeczne. To dzięki nim jesteśmy w stanie organizować różne inicjatywy i akcje pomocowe na rzecz lokalnych społeczności.


Nasza Misja

Wolontariusze Fundacji CANPACK za sprawą różnych inicjatyw i specjalnych akcji realizują szczególną misję – być głosem lokalnych społeczności. Czynią to poprzez wsłuchiwanie się w ich potrzeby, prowadzenie dialogu i reagowanie na wyzwania. Wierzymy, że prawdziwa zmiana zaczyna się od nas samych, od naszych rodzin, sąsiadów, przyjaciół. Dlatego stawiamy na działania lokalne, bo wiemy, że mają one moc oddziaływania na cały świat.